Status promijenjen: Srijeda, 08 Ožujak 2017 00:23
Ustanovili smo tko je nadležan!
Dobili smo odgovor!

Nezadovoljni smo terminima odvoza otpada sa Meja

Matija Aviani

Opis

Poštovani,
Odvoz smeća u kotaru Meje se obavlja 3 puta tjedno: utorak, četvrtak i subota. Kako se najviše otpada baca upravo vikendom, već nedjelju a poglavito u ponedjeljak svi su kontejneri prepuni i hrpe smeća vire iz kontejnera. U kombinaciji sa vjetrom smeće završava na okolnim površinama i parkovima. Kontaktirani su grad Split i Čistoća, međutim bez povratne reakcije, osim uobičajene floskule gđe. Vrdoljak: ''Komunalna odluka tri puta tjedno... pražnjenje....'' 
U ljetnom periodu, a s obzirom kako još Čistoća nije riješila kontejnere i kante sa malim otvorima odnosno automatskim zatvaranjem događa sa isti problem ali u kombinaciji sa mačkama i galebovima. Galebovi traže otpad i tijekom dana u kontejnerima i ne boje se ljudi, pitanje je dana kada će ozlijediti neko dijete. Za vrijeme kiše kroz otvoreni kontejnere (svi su uvijek otvoreni kako zbog građana tako nažalost i zbog ljudi koji traže plastičnu ambalažu) procijeđeni otpad teče po ulici. 
Mislim da je nedopustivo deklarirati se kao turistički grad a imati takvo odlaganje otpada. Također i nezamislivo kada imamo priliku korisiti sredstva EU fondova. Mislim da bi trebalo kao prvo definirati pozicije zelenih oaza u kotarevima, ali da to odradi Grad Split i Čistoća, pa onda riješiti i lokacije novih kontejnera ne nužno na više lokacija kao sada, a da to u stvarnosti ne funkcionira. Bolje na manje lokacija a kvalitetno jer građani mogu prošetati. U prilogu slike iz kotara Meje i primjer kako je to riješeno u Općini Bol.
U nadi da ćete pokrenuti riješavanje gorućeg problema grada Splita srdačno Vas pozdravljam!

Matija Aviani 

Lokacija

Nadležna osoba

ČISTOĆA SPLIT d.o.o.
Direktorica operativne službe
Gđa.Ljubica Vrdoljak
Put plokita 81, 21 000 Split
Operativna služba tel. 021/323-740
cistoca@st.t-com.hr
Popravi grad

Odgovori

02.03.2017. - Poslali smo ovaj upit poduzeću Čistoća d.o.o.. Očekujemo njihov odgovor.
07.03.2017. - Primili smo odgovor poduzeća Čistoća d.o.o.: 
Poštovani, 
Program rada „Čistoće“ d.o.o. i Odluku o komunalnom redu, kojom je reguliran odvoz komunalnog otpada tri puta tjedno Vi možete proglasiti floskulom, ali to je ono što građani plaćaju i što „Čistoća“ d.o.o. korektno radi. Naravno, da ne želim ulaziti u disciplinu odlaganja komunalnog otpada od strane građana Gradskog kotara Meje. Lokacije zelenih otoka dužan je predložiti Gradski kotar, te ih urediti u suradnji sa Gradom kao vlasnikom površina. „Čistoća“ d.o.o. radi uslugu odvoza otpada, a ne bavi se odabirom lokacija za posude, te nam je jedino važno da do posuda postoji kolni pristup. Napokon, važno je da svako radi svoj posao, a sukladno propisanim procedurama. 
S poštovanjem, 
DIREKTORICA OPERATIVNE SLUŽBE: 
san. ing. Ljubica Vrdoljak

Komentari

 • Matija Aviani

  02 Ožujak 2017 at 06:18 |
  Zahvaljujem

  Molim da popravite naslov Nezadovoljni smo terminima odvoza... U nezadovoljni smo načinom odlaganja - skupljanja otpada.

  Jer su sami kontejneri i njihov način zatvaranja najveći problem.

  Također ne treba mi odgovor od poduzeća Čistoća jer unaprijed zmam da mi neće ništa konkretno odgovoriti. Nego molim Vas potaknite službe u Gradu da počnu raditi na suvremenijem i sigurnijem načinu odlaganja otpada.

  S pozdravom

  Matija Aviani

Komentirajte

Komentirate kao gost.